Company cover image
Company locations map

Opening hours

 • Sunday

  Day off

 • Monday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Tuesday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Wednesday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Thursday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Friday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Saturday

  9:00 AM - 6:00 PM

About the company

Cho dù bạn chỉ cần một người nghe bạn nói

Cho dù bạn cần ai đó để chia sẻ 

Hay đóng vai phản biện mọi ý kiến ​​bên trái chiều trong bạn

Hoặc tìm kiếm giải pháp phù hợp với bạn ở thời điểm hiện tại

... Vâng, tôi luôn ở đây khi bạn cần!

Chúng tôi lắng nghe, chia sẻ, phản biện và giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp nhất bên trong bạn!

Our team

Trung Kiên (Mr.)

Provider name 2

Top services

Service image

Chia sẻ

30 min

Sự chia sẻ qua lại giữa các bên luôn mang đến một cảm giác hai chiều nhiều sáng tạo, bạn có cần nó ngay bây giờ ?

Service image

Lắng nghe

30 min

Tôi luôn tin tưởng rằng, bất kể điều đó là gì thì khi có người lắng nghe bạn chia sẻ. Bạn sẽ thấy sự việc rõ ràng hơn, rồi sự tự tin sẽ sớm quay trở lại.

Reviews

0 reviews

Leave review