Company icon

Ao Nha Vung Tau Homestay

Company locations map

Opening hours

 • Sunday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Monday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Tuesday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Wednesday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Thursday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Friday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Saturday

  8:00 AM - 5:00 PM

About the company

Ao Nhà chính là chốn để trốn cuộc sống ồn của thành phố. Hãy đến và trải nghiệm nhịp sống bản địa. Ao Nha is the perfect escape from the boisterous city. Come visit for a truly local experience.

Our team

Ao Nha Vung Tau Bookings

Top services

Service icon

Saturday Booking (đặt phòng ngày thứ 7)

60 min

Service icon

Service name 2

60 min

Service icon

Weekday Booking (CN đến thứ 6)

60 min

Chủ nhật đến thứ 6Saturday to FridayNhận phòng 14 giờcheck in 2pm

Service icon

Holiday Booking

60 min

Reviews

0 reviews

Leave review