Company icon

ระบบจองเวลาเข้ารับบริการ

Company locations map

Opening hours

 • Sunday

  Day off

 • Monday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Tuesday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Wednesday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Thursday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Friday

  8:00 AM - 5:00 PM

 • Saturday

  8:00 AM - 5:00 PM

About the company

ขั้นตอนการใช้งาน
1. เลือกบริการ / Service
2. จองเวลา / Booking time
3. ข้อมูลรถ / Car information 


*หมายเหตุ*    สำหรับการซ่อมบำรุงตามระยะแก้ไขปัญหา กรณีรถมีปัญหา ติดต่อหมายเลข 053-983-243

Our team

Ford Charoen Motor

Top services

Service icon

Service maintenance 0-10,000

60 min

งานเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และไม่มีรายการแจ้งซ่อมอื่นเพิ่มเติม (ไม่จำกัดระยะทาง/เริ่มตั้งแต่ 10,000km หรือ ครบ1ปีหลังจากออกรถ)

Service icon

Service name 3

60 min

Reviews

0 reviews

Leave review