Company cover image
Company icon

Trường Ca Kịch Viện

Company locations map

Opening hours

 • Sunday

  12:00 AM - 12:00 AM

 • Monday

  12:00 AM - 12:00 AM

 • Tuesday

  12:00 AM - 12:00 AM

 • Wednesday

  12:00 AM - 12:00 AM

 • Thursday

  12:00 AM - 12:00 AM

 • Friday

  12:00 AM - 12:00 AM

 • Saturday

  12:00 AM - 12:00 AM

About the company

Trường Ca Kịch Viện - một dự án về nghệ thuật sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian Việt Nam

Our team

Provider name 1

Top services

Service icon

Service name 1

60 min

Trường Ca Kịch Viện - một dự án về nghệ thuật sân khấu truyền thống và diễn xướng dân gian Việt Nam

Service icon

Service name 3

60 min

Service icon

Service name 2

60 min

Service icon

Service name 2

60 min

Reviews

0 reviews

Leave review