Company cover image

Opening hours

 • Sunday

  9:00 AM - 12:00 AM

 • Monday

  9:00 AM - 12:00 AM

 • Tuesday

  9:00 AM - 12:00 AM

 • Wednesday

  9:00 AM - 12:00 AM

 • Thursday

  9:00 AM - 12:00 AM

 • Friday

  9:00 AM - 12:00 AM

 • Saturday

  9:00 AM - 12:00 AM

About the company

Cung cấp đội ngũ thợ làm dịch vụ tận nơi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Spa, Massage, Chăm sóc da, sửa chữa thiết bị công nghệ... sản sàng đáp ứng theo nhu cầu khách hàng !

Our team

Nguyễn thị Massage

Nguyễn thị Spa

Nguyễn thị Body

Nguyễn thị Foot

Nguyễn thị Face

Top services

Service image

Spa - Body Tẩy tế bào chế

60 min

Cung cấp đội ngũ thợ làm dịch vụ tận nơi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Spa, Massage, Chăm sóc da, sửa chữa thiết bị công nghệ... sản sàng đáp ứng theo nhu cầu khách hàng !

Service image

Spa - Mặt Dưỡng và Làm trắng với Vitamin

60 min

Cung cấp đội ngũ thợ làm dịch vụ tận nơi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Spa, Massage, Chăm sóc da, sửa chữa thiết bị công nghệ... sản sàng đáp ứng theo nhu cầu khách hàng !

Service image

Massage - Chân Đá Nóng

60 min

Cung cấp đội ngũ thợ làm dịch vụ tận nơi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Spa, Massage, Chăm sóc da, sửa chữa thiết bị công nghệ... sản sàng đáp ứng theo nhu cầu khách hàng !

Service image

Massage - Body Thụy Điển

60 min

Cung cấp đội ngũ thợ làm dịch vụ tận nơi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Spa, Massage, Chăm sóc da, sửa chữa thiết bị công nghệ... sản sàng đáp ứng theo nhu cầu khách hàng !

Service image

Massage - Body Aroma

60 min

Cung cấp đội ngũ thợ làm dịch vụ tận nơi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Spa, Massage, Chăm sóc da, sửa chữa thiết bị công nghệ... sản sàng đáp ứng theo nhu cầu khách hàng !

Reviews

0 reviews

Leave review