Company icon

STK Padáň

About the company

Spoločnosť BartalosAuto s.r.o. vykonáva svoju činnosť od roku 2018 a poskytuje všetky druhy technických a emisných kontrol na všetky druhy osobných , nákladných a prípojných motorových vozidiel a motocyklov. Našou filozofiou je spokojnosť zákazníkov spojená s profesionálnym prístupom technikov, a vykonávať činnosť technickej a emisnej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Our team

Osobné

Nákladné

Top services

Service image

Technická a emisná kontrola - osobné vozidlá

30 min

Service image

Technická a emisná kontrola - nákladné vozidlá

50 min

Service image

Emisná kontrola

20 min

Service image

Technická kontrola

20 min

Reviews

3 reviews

Leave review