Company cover image
Company logo

Vittnespsykologi

About the company

På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet pågår nu ett forskningsprojekt där vi undersöker faktorer som kan påverka tillförlitligheten i vittnesmål i rättsliga sammanhang. Det övergripande syftet är att få mer kunskap om olika faktorer som påverkar ett vittnesmåls kvalitet som också på sikt kan bli användbara i rättsväsendet.

Our team

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Top services

Service icon

Vittnespsykologisk forskning

60 min

På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet pågår nu ett forskningsprojekt där vi undersöker faktorer som kan påverka tillförlitligheten i vittnesmål i rättsliga sammanhang. Det övergripande syftet är att få mer kunskap om olika faktorer

Reviews

0 reviews

Leave review