Company icon

Online savetovalište

Company locations map

Opening hours

 • Sunday

  9:00 AM - 7:00 PM

 • Monday

  9:00 AM - 7:00 PM

 • Tuesday

  9:00 AM - 8:00 PM

 • Wednesday

  9:00 AM - 7:00 PM

 • Thursday

  9:00 AM - 7:00 PM

 • Friday

  9:00 AM - 7:00 PM

 • Saturday

  9:00 AM - 7:00 PM

About the company

Online savetovalište za roditelje male dece sa razvojnim teškoćama ima za cilj da obezbedi besplatnu i dostupnu uslugu savetodavnog rada obučenih profesionalaca roditeljima dece koja imaju teškoće u razvoju ili su pod rizikom da razviju određene smetnje i kašnjenja.

Our team

Biljana Mihajlović, psiholog

Vesna Hajduković, psiholog

Olivera Krstović, socijalni radnik

Dr Dunja Civrić, pedijatar

Slađana Petrović, defektolog

Olivera Korica, fizioterapeut

Tatjana Stevanović, nutricionista

Verica Branković, medicinska sestra vaspitač

Top services

Service icon

Produženo roditeljsko pravo

60 min

Service icon

Porodični život: organizacija, rutine, komunikacije, rešavanje konflikata

60 min

Service icon

Senzorne smetnje

60 min

Service icon

Ostvarivanje prava na usluge iz socijalne zaštite

60 min

Service icon

Interresorna komisija

60 min

Service icon

Partnerska komunikacija, saradnja u roditeljstvu

60 min

Service icon

Ostvarivanje prava na pola radnog vremena ili bolovanje roditelja

60 min

Service icon

Rastava, razvod

60 min

Service icon

Odnos sa braćama i sestrama

60 min

Service icon

Toaletne navike

60 min

Service icon

Govor, komunikacija

60 min

Service icon

Interakcija sa drugom decom, sa okruženjem, igra

60 min

Service icon

Podrška u vrtiću

60 min

Service icon

Rana Intervencija

60 min

Service icon

Poteškoće s ishranom

60 min

Service icon

Problemi s hranjenjem

60 min

Service icon

Gojaznost, posebni režimi ishrane zbog intolerancije na neku hranu, alergije

60 min

Service icon

Poteškoće sa spavanjem

60 min

Service icon

Pedijatrijska stanja i bolesti

60 min

Service icon

Stres roditelja

60 min

Service icon

Upotreba lekova i neželjeni efekti lekova

60 min

Service icon

Roditeljske brige vezane za ponašanje deteta

60 min

Service icon

Motorika, hodanje, sedenje, fina motorika

60 min

Service icon

Adaptacija na jaslice/vrtić

60 min

Service icon

Dojenje, prelazak na čvrstu hranu

60 min

Reviews

0 reviews

Leave review