Company cover image
Company logo

ดูดวง กับ อ.เสฏฐ์

Opening hours

 • Sunday

  10:00 AM - 5:00 PM

 • Monday

  10:00 AM - 5:00 PM

 • Tuesday

  10:00 AM - 5:00 PM

 • Wednesday

  10:00 AM - 5:00 PM

 • Thursday

  Day off

 • Friday

  10:00 AM - 5:00 PM

 • Saturday

  10:00 AM - 5:00 PM

About the company

วิเคราะห์พื้นดวงที่มีผลกับทั้งชีวิต, ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตด้านการงาน ธุรกิจ คู่ครอง, หาฤกษ์สำคัญต่างๆ เปลี่ยนชื่อ นามสกุล

Our team

อ.เสฏฐ์

Top services

Service image

วิเคราะห์พื้นดวง

60 min

เป็นการดูครั้งเดียว เก็บไว้ใช้ตลอดชีวิต การวิเคราะห์พื้นดวงด้วยโหราศาสตร์ เป็นการพยากรณ์จากการเคลื่อนย้ายดวงดาวในจักรวาล ซึ่งคำนวนหาลัคนาราศี ณ วันเวลาและจังหวัดที่เกิด ซึ่งพื้นดวงนี้เมื่อทราบแล้วเราสวามารถใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตได้ตลอดทั้งชีวิต

Service image

วิเคราะห์ดวงประจำปี

60 min

เป็นการดูดวงชะตาประจำปี ว่าในปีนั้นๆ ดวงตก หรือ ไม่ตก ควรขยับขยาย หรือ ควรแก้ไขการดำเนินการชีวิตอย่างไรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ปี

Service image

ดูดวงชะตาในตอนนี้

60 min

เป็นการตรวจดูดวงชะตา ณ ปัจจุบัน ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง ควรระมัดระวัง หรือ ดำเนินการชีวิตอย่างไร โดยสามารถขอคำปรึกษาเรื่องที่ต้องตัดสินใจ หรือ สอบถามเรื่องที่อยากรู้ได้ เป็นการพยากรณ์ดวง ณ ปัจจุบัน

Reviews

0 reviews

Leave review