Opening hours

 • Sunday

  Day off

 • Monday

  Day off

 • Tuesday

  Day off

 • Wednesday

  Day off

 • Thursday

  Day off

 • Friday

  9:00 AM - 4:30 PM

 • Saturday

  Day off

About the company

Mae Ffiws yn Ofod Gwneud sydd wedi ei leoli ar Stryd Fawr Porthmadog. Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu drwy system apwyntiadau. Cofiwch ddod ac unrhyw ddeunyddiau gyda chi i'r sesiwn.

Our team

Wyn Griffith (Dydd Gwener)

Angharad Gwyn

Wyn Griffith

Technegydd / Technician

Jo Hinchliffe

Top services

Service image

Sesiwn hefo Technegydd 1-i-3 bob Dydd Gwener/ Session with Technician 1-to-3 every Friday

90 min

*Mae'r sesiwn yma yn agored i 3 unigolyn ddefnyddio'r offer yn Ffiws gyda gorychwyliaeth Technegydd.Sesiwn 1 awr a hanner gyda un o dechnegwyr Ffiws. Gall hwn fod yn sesiwn agored neu'n sesiwn cynefino. **Rydym yn awgrymu i chi dod â unrhyw ddeu

Service image

Gweithdy Ail-bwrpasu Dillad a Thecstilau 24.07.24 // Upcycling Clothing and Textiles Workshop

120 min

Uwchgylchu Dillad a thecstiliauBydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i'r grefft o uwchgylchu drwy leihau gwastraff a rhoi bywyd newydd i'ch tecstilau gwastraff mewn amgylchedd cefnogol ac ysbrydoledig. Bydd y sesiwn yn rhoi blas i chi o'r gwahanol dec

Service image

Cyflwyniad i'r Gofod Gwneud 24.07.24 // Maker Space Tour

90 min

Cyflwyniad i'r Gofod GwneudBydd y sesiwn yma yn gyfle i gael eich tywys o amgylch y Gofod Gwneud ym Mhorthmadog. Bydd y sesiwn yn cynnwys arddangosiad byr o'r holl beiriannau a thrafod y posibiliadau o greu cynnyrch a chelf yn eu defnyddio. Yn ogysta

Service image

Gweithdy Ailddefnyddio ac uwchgylchu mosaigau CD 24.07.24 // Reuse and upcycling CD mosaics

120 min

Ailddefnyddio ac uwchgylchu mosaigau CDGweithdy ailddefnyddio CDs/DVDs i'w gwneud yn eitemau addurnol a defnyddiol, gyda phwyslais ar greu ac ail-bwrpasu yn lle prynu. Reuse and upcycling CD mosaics Reuse of CDs/DVDs to make into tiles for deco

Service image

Gweithdy Sodro 24.07.24 // Soldering Workshop

120 min

Gweithdy SodroSoldering Workshop

Reviews

8 reviews

Leave review