Company icon

Regent Phu Quoc

Opening hours

 • Sunday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Monday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Tuesday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Wednesday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Thursday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Friday

  9:00 AM - 6:00 PM

 • Saturday

  9:00 AM - 6:00 PM

About the company

A legend reborn

Our team

Vị trí Bếp quản lý

Vị Trí Nhân Viên - Kỹ Thuật

Vị Trí Quản Lý - Kỹ Thuật

Vị Trí Quản Lý - Tài Chính

Vị Trí Nhân Viên - Tài Chính

Vị Trí Nhân Viên - Tiền Sảnh

Vị Trí Quản Lý - Nhân Sự

Vị Trí Nhân Viên - Giải Trí

Vị Trí Nhân Viên - Ẩm Thực 2

Vị Trí Nhân Viên - An Ninh

Vị Trí Nhân Viên - Spa & Sức Khỏe

Vị Trí Operator

Vị Trí Nhân Viên - Ẩm Thực 1

Vị Trí Nhân Viên - Bếp 1

Vị Trí Nhân Viên - Buồng Phòng

Vị Trí Quản Lý - Buồng Phòng

Vị Trí Nhân Viên - Nhân Sự 1

Vị Trí Quản Lý - Giải Trí

Vị Trí Quản Lý - An Ninh

Vị Trí Quản Lý - Spa & Sức Khỏe

Vị Trí Quản Lý - Kỹ Thuật 1

Top services

Service image

Bộ Phận Ẩm Thực

30 min

Service image

Bộ Phận Tiền Sảnh

30 min

Service image

Bộ Phận An Ninh

30 min

Service image

Bộ Phận Buồng Phòng

30 min

Service image

Bộ Phận Bếp

30 min

Service image

Bộ Phận Kỹ Thuật

30 min

Service image

Bộ Phận Tài Chính

30 min

Service image

Bộ Phận Nhân Sự

30 min

Service image

Bộ Phận Spa & Sức Khỏe

30 min

Service image

Bộ Phận Giải Trí

30 min

Reviews

0 reviews

Leave review