Company logo

UB Oslo: Bestill en bibliotekar

Opening hours

 • Sunday

  Day off

 • Monday

  8:00 AM - 6:00 PM

 • Tuesday

  8:00 AM - 6:00 PM

 • Wednesday

  8:00 AM - 6:00 PM

 • Thursday

  8:00 AM - 6:00 PM

 • Friday

  8:00 AM - 6:00 PM

 • Saturday

  Day off

About the company

Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er bibliotek for Universitetet i Oslo. Dei viktigaste brukargruppene ved UB er vitskaplege tilsette og studentar ved UiO. UB betener også tilsette ved Oslo Universitetssykehus.

Our team

Rannveig Windingstad

Ragnhild Sundsbak

Glenn Karlsen Bjerkenes

Gisela Attinger

Magnus Carlström

Signe Marie Brandsæter

Ane Husstad-Nedberg

Jose Maria Izquierdo

Pål Magnus Lykkja

Lars Lørdahl

Henrik Keyser Pedersen

Elisa Storchi

Anne Sæbø

Kari Elisabeth Helliesen

Marianne Inez Lien

Sigve Sørland

Astrid Anderson

Cathinka Neverdal

Lisette Berger Brunvoll

Øystein Johan Kleiven

Naomi Yabe Magnussen

Tabea Glass

Anne Gunn Berge Bekken

Karen Danbolt

Fredrik Løken

Marte B. Deichman-Sørensen

Lars André Flaten

Erik Winge

Marianne Karlsen

Ole Jakob Løland

Matthew Good

Rebecca J. Five Bergstrøm

Aurora Gjone-Ring

Ove Sundby

Signy Rose Soelberg

Fredrik Lødding

Viola Kuldvere

Bibliotekhjelpen

Mariann Lund

Per Aleksander Solheim

Ellen Christophersen

Ivana Malovic

Julie Skattebu

Kirsten Borse Haraldsen

Marte Jørgensdatter Søyland

Toril Marie Hestnes

Tarjei Fiskergård Werner

Kyrre Traavik Låberg

Nini Ebeltoft

Annika Rockenberger

Thorstein Ole Paal Sollien Sjursen

Johanne Longva

Federico Aurora

Live Håndlykken Kvale

Tormod Andersen

Sigrid Elisabeth Østbye

Maria Mathiesen

Top services

Service image

Bibliotekhjelpen

60 min

Våre erfarne bibliotekarer kan gi deg veiledning i å søke etter relevant litteratur, både i bibliotekkatalogen og i relevante databaser. Du kan få hjelp med å finne bøker, tidsskrifter og digitale dokumenter.Our experienced librarians can help you se

Service image

Slaviske språk og litteratur / Slavic and baltic studies

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: elisa.storchi@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to:  elisa.storchi@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Koreanske studier/ Korean Studies

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: ane.husstad-nedberg@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett! Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to ane.husstad-nedberg@ub.uio.no. We have time for you anyw

Service image

Japansk/ Japanese

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: n.y.magnussen@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to :n.y.magnussen@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Kinastudier/ Chinese studies

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: o.j.kleiven@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to : o.j.kleiven@ub.uio.no.  We have time for you a

Service image

English language, literature, and area studies

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: r.c.neverdal@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to  r.c.neverdal@ub.uio.no. We have time for you anyway

Service image

Germanistikk

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: h.k.pedersen@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to : h.k.pedersen@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Klassisk filologi/ Classical philology

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: federico.aurora@ub.uio.no.Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to : federico.aurora@ub.uio.no.VWe have time for you anyway!

Service image

Medievitenskap/ Media Studies

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: anne.sabo@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to anne.sabo@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Arkeologi/ Archaeology // Historie/History

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: l.e.lordahl@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to  l.e.lordahl@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Spesialpedagogikk/ Special Needs Education

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: johanne.longva@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to: johanne.longva@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Filosofi og idéhistorie / Philosophy and History of Ideas

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: h.k.pedersen@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to : h.k.pedersen@ub.uio.no. We have time for you anywa

Service image

Romanske språk

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: j.m.izquierdo@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to  j.m.izquierdo@ub.uio.no. We have time for you anyw

Service image

Sør-Asia, Sørøst-Asia/South Asia, Southeast Asia

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: ane.husstad-nedberg@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to: ane.husstad-nedberg@ub.uio.no. We have time for you

Service image

Nordisk språk og litteratur/ Nordic Language and Literature

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: anne.sabo@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to anne.sabo@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Statsvitenskap/ Political science

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: ragnhild.sundsbak@ub.uio.no. Jeg veileder deg fysist eller digitalt avhengig av hva som passer best.Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to: ragnhild.sundsb

Service image

Samfunnsgeografi/ Human geography

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: ragnhild.sundsbak@ub.uio.no. Jeg veileder deg fysist eller digitalt avhengig av hva som passer best.Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to: ragnhild.sundsb

Service image

Allmenn litteraturvitenskap

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: s.m.brandsater@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to s.m.brandsater@ub.uio.no  We have time for you any

Service image

EndNote-hjelp / EndNote help

60 min

Har du behov for hjelp med EndNote? Enkle spørsmål kan du raskt få svar på i UiOs EndNote-gruppe på Facebook. Trenger du hjelp utover dette, kan du bestille en veiledningstime. Do you need help with EndNote? Many questions are quickly

Service image

Lingvistikk/ Linguistics

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: federico.aurora@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to federico.aurora@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Samfunnsøkonomi/ Economics

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: p.m.lykkja@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to:  p.m.lykkja@ub.uio.no. We have time for you anyway! Photo by

Service image

Sosiologi/ Sociology

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: m.i.lien@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to: m.i.lien@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Sosialantropologi/ Social Anthropology

60 min

No available time slot in the calender? Send an email to: m.i.lien@ub.uio.no. We will find time for you anyway! Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to: m.i.lien@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Tverrfaglig kjønnsforskning/ Gender research

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send e-post til: m.i.lien@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to: m.i.lien@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Midtøstenstudier/ Middle East Studies

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: astrid.anderson@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to astrid.anderson@ub.uio.no. We have time for you anyway

Service image

Musikkvitenskap/Musicology

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: gisela.attinger@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to gisela.attinger@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Museologi/Museology

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: gisela.attinger@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to gisela.attinger@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Kulturhistorie/Cultural history

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: gisela.attinger@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to gisela.attinger@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service image

Psykologi

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: g.k.bjerkenes@ub.uio.no  Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to:  elisa.storchi@ub.uio.no. We have time for you anyway!

Service icon

Henvisningssjekken

60 min

Skriver du juridisk masteroppgave? Trenger du hjelp til henvisninger, litteraturliste eller kildebruk? Her kan du bestille tid hos en av våre bibliotekarer. Kalenderen er åpen 14 dager frem i tid.

Service image

Religion og teologi / Religion and theology

60 min

Få hjelp med å søke etter relevant litteratur i Oria (katalogen), databaser og andre fagressurser. Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: Ole Jakob Løland, o.j.loland@teologi.uio.noWe assist you with searching for relevant li

Service image

Veiledning i datahåndtering

60 min

Få veiledning innen datahåndtering som skriving av datahåndteringsplaner, valg av arkiv og lignende. Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til: research-data@uio.no. Vi har tid til deg uansett! Get advice for research data manag

Service image

Pedagogikk (IPED)/ Pedagogy

60 min

Finner du ikke tid som passer i kalenderen? Send en e-post til Maria Mathiesen marmat@ub.uio.no. Vi har tid til deg uansett!Can't find a time that fits in the calendar? Send an e-mail to Maria Mathiesen  marmat@ub.uio.no.&nbs

Reviews

1 reviews

Leave review