Company icon

PowerSteam Việt Nam

Opening hours

 • Sunday

  8:00 AM - 10:00 PM

 • Monday

  8:00 AM - 10:00 PM

 • Tuesday

  8:00 AM - 10:00 PM

 • Wednesday

  8:00 AM - 10:00 PM

 • Thursday

  8:00 AM - 10:00 PM

 • Friday

  8:00 AM - 10:00 PM

 • Saturday

  8:00 AM - 10:00 PM

About the company

Đặt lịch với PowerSteam Việt Nam, dịch vụ vệ sinh xe tận nơi!

Our team

Provider name 1

Provider name 2

Provider name 3

Provider name 4

Provider name 5

Provider name 6

Provider name 7

Provider name 8

Provider name 9

Provider name 10

Top services

Service icon

Xe Máy <= 125cc

15 min

Xe máy bằng hoăc dưới 125 phân khối.

Service icon

Xe Máy >125cc, <= 300cc

20 min

Loại xe máy trên 125 phân khối và dưới hoặc bằng 300 phân khối

Service icon

Xe Máy > 300cc

30 min

Xe máy trên 300 phân khối

Service icon

Dưỡng Nhựa Và Wax Thân Xe

15 min

Dưỡng nhựa và wax thân xe máy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Service image

Ngoại Thất và Hút Bụi

30 min

Vệ sinh ngoại thất và hút bụi nội thất

Service image

Dọn Demi Diệt Khuẩn Nội Thất

45 min

Dọn demi và diệt khuẩn nội thất xe

Service icon

Khoang Máy

30 min

Vệ sinh khoang máy

Service icon

Combo Ngoại Thất + Nội Thất

75 min

Combo dịch vụ ngoại thất và nội thất với mức chiết khấu 10%.

Service icon

Combo Ngoại Thất + Khoang Máy

60 min

Combo dịch vụ ngoại thất và khoang máy với mức chiết khấu 10%.

Service icon

Combo Nội Thất + Khoang Máy

75 min

Combo dịch vụ nội thất và khoang máy với mức chiết khấu 10%.

Service icon

Combo Toàn Diện

90 min

Combo cả 3 dịch vụ (Ngoại thất và hút bụi, Dọn demi nội thất, và Khoang máy)

Service icon

Ngoại Thất và Hút Bụi

45 min

Vệ sinh ngoại thất và hút bụi nội thất

Service image

Dọn Demi Diệt Khuẩn Nội Thất

45 min

Dọn demi và diệt khuẩn nội thất xe

Service icon

Khoang Máy

30 min

Vệ sinh khoang máy

Service icon

Combo Ngoại Thất + Nội Thất

90 min

Combo gói dịch vụ ngoại thất và nội thất với mức chiết khấu 10%.

Service icon

Combo Ngoại Thất + Khoang Máy

75 min

Combo gói dịch vụ ngoại thất và khoang máy với mức chiết khấu 10%.

Service icon

Combo Nội Thất + Khoang Máy

75 min

Combo gói dịch vụ nội thất và khoang máy với mức chiết khấu 10%.

Service icon

Combo Toàn Diện

130 min

Combo cả 3 dịch vụ (Ngoại thất và hút bụi, Dọn demi nội thất, và Khoang máy)

Service icon

Dưỡng Nhựa Và Wax Thân Xe

15 min

Dưỡng nhựa và wax thân xe ôtô

Service icon

Tẩy Vành

20 min

Tẩy vành xe ôtô

Service icon

Tẩy Nhựa Đường

20 min

Tẩy nhựa đường bề mặt xe ôtô

Service icon

Tẩy Chi Tiết Chrome

15 min

Tẩy chi tiết chrome xe ôtô

Service icon

Tẩy Trần Xe

15 min

Tẩy trần xe ô ô

Reviews

0 reviews

Leave review